Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hiên nay với sự phát triển và hội nhập của nên kinh tế, lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc ngày càng tăng. Hầu hết là những chuyên gia, quản lý, nhân viên kỹ thuật cao nhằm đảm nhiệm những vị trí mà lao động trong nước chưa đáp ứng được. Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài là thủ tục cần thiết giúp cho lao động nước ngoài có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019.

– Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các hình thức người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài tham gia làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng; bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Chào bán dịch vụ;

– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tình nguyện viên;

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

– Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

– Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

Được quy định theo mẫu số 11/PLI ban hành kèm Nghị định152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe

– Thời hạn 12 kể từ ngày có kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

– Do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp.

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc giấy tờ tương đương

– Thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy tờ tương đương có nội dung xác nhận người nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích.

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc đặc thù

a. Giấy tờ chứng minh quản lý, giám đốc:

– Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

– Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

b. Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật:

– Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo;

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

– Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

c. Một số ngành nghề đặc thù:

– Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài.

– Giấy phép lái tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

– Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

5. Ảnh nộp kèm hồ sơ

– 02 ảnh kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.

– Ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

– Báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu

– Phải còn giá trị theo quy định của pháp luật.

– Phải được sao y chứng thực.

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài

a. Đối với lao đông di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp:

– Phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

– Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục.

b. Đối với lao đông thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận:

– Phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.

– Trong thỏa thuận phải có việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

=>>> Xem thêm: Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trước ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động tại Việt Nam, thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

– Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận, người sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để nhận kết quả.

mẫu giấy phép lao động
Mẫu giấy phép lao động

Những lưu ý về giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Thời hạn của giấy phép lao động

– Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm.

– Trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

2. Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực

– Giấy phép lao động hết thời hạn.

– Chấm dứt hợp đồng lao động.

– Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

– Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

– Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.

– Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

– Giấy phép lao động bị thu hồi.

3. Các trường hợp được cấp lại giấy phép lao động

– Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

– Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

– Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

Dịch vụ xin giấy phép lao động của Luật Gia Long

1. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi

– Tư vấn các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục xin giấy phép bao gồm: phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, các văn bản giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc đặc thù.

– Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khách hàng như công chứng bản dịch, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ phục vụ cho việc xin giấy phép lao động.

– Soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng liên hệ cơ quan có thẩm quyền xin cấp giấy phép lao động.

2. Liên hệ với chúng tôi

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

– Hotline: 0352.276.247 (tư vấn 24/7);

– Email: info@luatgialong.vn

– Zalo: 0944.968.222 (online 24/7).

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT GIA LONG
Văn phòng Bình Thạnh: 1/74 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Văn phòng Tân Bình: Tầng 2, Số 82 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0352 276 247 / Zalo: 0944 968 222
Email: info@luatgialong.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gọi 0352 276 247 Chat Zalo Chat Messenger