Chính sách liên kết

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập thông tin cá nhân của các trang web khác không thuộc quyền sở hữu của Luật Gia Long. Chúng tôi không bảo đảm các hoạt động của cookie bên thứ ba hoặc chúng có đặt các cookie có thể xâm nhập nhằm đánh cắp thông tin của quý khách hàng hay không.

Chúng tôi kinh mong quý khách hàng xem xét kỹ lưỡng chính sách riêng tư của mỗi đường link trang web mà khách hàng truy cập trước khi cung cấp cho chúng những thông tin cá nhân. Luật Gia Long không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối vơi các liên kết bên ngoài không liên quan đến trang web của chúng tôi.

Trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Gia Long để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Xin cảm ơn!

Chính sách liên kết được ban hành và cập nhật lần cuối ngày: 18/04/2022.