Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều, để giúp nhà đầu tư hiểu rõ về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi xin chia sẽ bài viết sau đây:

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài từ 1% đến 100% và được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc thành lập công ty liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài.

Căn cứ pháp lý để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Biểu cam kết WTO;

– Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch;

– Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tư vấn đầu tư nước ngoài – 0944.968.222

Các phương thức thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp (nhà đầu tư nước ngoài góp vốn ngay từ đầu)

Theo hình thức này thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành góp vốn ngay từ khi xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập công ty.

Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tùy vào lĩnh vực kinh doanh, hoạt động có thể góp từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty.

2. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần)

Với hình thức đầu tư này thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện góp vốn vào công ty Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tùy vào lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài sẽ có thể góp từ 1% đến 100% vốn. Sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn thì công ty Việt Nam sẽ trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp (góp vốn ngay từ đầu)

Bước 1: Thực hiện thủ tục đầu tư và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc tại Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Đối với các lĩnh vực đầu tư bắt buộc phải xin chấp thuận chủ trương của các cơ quan có thẩm quyền, thì nhà đầu tư phải thực hiện trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập công ty và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH) hoặc danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần);

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua cổ phần)

Bước 1: Thành lập công ty có vốn Việt Nam

Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài tiến hành góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần khi đã thành lập công ty 100% vốn Việt Nam.

Đối với hình thức này nhà đầu tư nước ngoài không phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp thì cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Bước 2: Thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

• Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần gồm:

– Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

– Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam.

Sau khi có thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư tiến hành làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

• Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Quyết định về việc thay đổi của công ty;

– Biên bản họp về việc thay đổi công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;

– Danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông là người nước ngoài;

– Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật Gia Long

1. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi

– Tư vấn về thủ tục đầu tư, các hình thức đầu tư;

– Tư vấn về tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Tư vấn về loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhà đầu tư;

– Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;

– Đại diện theo ủy quyền nhà đầu tư, liên hệ với các cơ quan hành chính có thẩm quyền Việt Nam để nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập, tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

2. Liên hệ với chúng tôi

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật Gia Long liên hệ với chúng tôi theo các cách sau để được báo giá và tư vấn:

– Hotline: 0352.276.247 (làm việc cả thứ 7 và chủ nhật);

– Email: info@luatgialong.vn

– Zalo: 0944.968.222 (online 24/7).

Luật Gia Long rất mong được phục vụ quý khách hàng. Chúng tôi luôn quan niệm rằng “khách hàng là thượng đế”, chính vì vậy Luật Gia Long luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT GIA LONG
Văn phòng Bình Thạnh: 1/74 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Văn phòng Tân Bình: Tầng 2, Số 82 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0352 276 247 / Zalo: 0944 968 222
Email: info@luatgialong.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gọi 0352 276 247 Chat Zalo Chat Messenger