Điều khoản sử dụng

Đây là quy định về các điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập vào trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, quý khách đã đồng ý với các điều khoản này.

1. Quyền sở hữu

Luật Gia Long và các bên khác là chủ sỡ hữu đối với các nhãn hiệu, biểu tượng, nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Luật Gia Long hoặc bên chủ sở hữu.

Mọi tài liệu trên trang web này đều được bảo vệ bản quyền. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sữa đổi, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không có sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.

2. Không bảo đảm

Các tài liệu bao gồm: bài viết, hình ảnh, liên kết hoặc các phần khác trên trang web này được cung cấp theo tài nguyên của Luật Gia Long. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác cũng như hoàn thiện về nội dung các tài liệu nêu trên, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu.

Ngoài ra trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virus.

3. Rủi ro và cách xử lý

Các bên được miễn trừ trách nhiệm nếu xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong các điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ, các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của đương sự. Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho máy tính của khách hàng bị hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi của Luật Gia Long. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng phục hồi lại các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.

4. Thư điện tử

Luật Gia Long không bảo đảm thư điện tử được gửi đến khách hàng qua internet được bảo mật hoàn toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do khách hàng gửi thư điện tử cho Luật Gia Long, hoặc Luật Gia Long gửi thư điện tử qua internet cho khách hàng theo yêu cầu tư vấn. Luật Gia Long không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

5. Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm, Luật Gia Long có quyền chỉnh sửa lại các điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website.

6. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Các bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản và điều kiện đã được quy định. Mọi bất đồng được phát sinh trong quá trình sử dụng sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải. Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được tòa án có thẩm quyền giải quyết.

7. Luật áp dụng

Mọi điều khoản và điều kiện quy định nêu trên được áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Gia Long để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Xin cảm ơn!

Điều khoản sử dụng website được ban hành và cập nhật lần cuối ngày: 18/04/2022.