Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Việt Nam được đánh giá là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn tại khu vực Asean, bởi không chỉ có nguồn lao động dồi dào chi phí rẻ mà còn có tình hình chính trị ổn định. Ngoài ra chính phủ Việt Nam còn có những chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ về thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài nhằm giúp cho nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm rõ trước khi quyết định đầu tư vào Việt Nam.

Thế nào là công ty 100% vốn nước ngoài?

Công ty 100% vốn nước ngoài là pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và 100% vốn góp là của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

hướng dẫn thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Tư vấn đầu tư nước ngoài – 0944.968.222

Trình tự, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư tại các cơ quan có thẩm quyền

Tùy vào các dự án đầu tư mà trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

• Các dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của quốc hội bao gồm:

– Nhà máy điện hạt nhân;

– Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

– Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

– Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác.

• Những dự án thuộc thầm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng chính phủ:

– Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

– Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

– Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;

– Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên;

– Dự án đầu tư chế biến dầu khí;

– Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên;

– Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí.

• Dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

– Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người;

– Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Đối với các dự an không thuộc các trường hợp phải đăng ký chủ trương đầu tư nêu trên thì nhà đầu tư tiến hành luôn bước xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

• Những trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án của các tổ chức kinh tế sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

• Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành thủ tục tiếp theo đó là đăng ký thành lập doanh nghiệp.

• Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

• Hồ sơ thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án.

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư tiến hành đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu cho công ty 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư liên hệ với các tổ chức khắc dấu để thực hiện khắc dấu cho công ty. Ngoài ra doanh nghiệp tự quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp ban hành.

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Luật Gia Long

1. Dịch vụ tư vấn của Luật Gia Long

Tư vấn các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư, tư vấn về loại hình, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật…khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Luật Gia Long sẽ đại diện theo ủy quyền quý khách hàng để liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước làm thủ tục liên quan đến việc xin giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Liên hệ với chúng tôi như thế nào?

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật Gia Long liên hệ với chúng tôi theo các cách sau để được báo giá và tư vấn:

– Hotline: 0352.276.247 (làm việc cả thứ 7 và chủ nhật);

– Zalo: 0944.968.222 (online 24/7);

– Email: info@luatgialong.vn

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Luật Gia Long!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT GIA LONG
Văn phòng Bình Thạnh: 1/74 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Văn phòng Tân Bình: Tầng 2, Số 82 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0352 276 247 / Zalo: 0944 968 222
Email: info@luatgialong.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gọi 0352 276 247 Chat Zalo Chat Messenger